Gouverneur Architectuur B.N.A.

Marineterrein Amsterdam

Transformatie van het marineterrein 'Kattenburg' in Amsterdam

Het marineterrein Amsterdam is sinds eeuwen in gebruik bij Defensie en haar voorgangers. In 2015 heeft Defensie het Marineterrein deels verlaten en medio 2018 zullen vrijwel alle overige onderdelen van Defensie vertrokken zijn. Alleen het landelijke onderdeel Werving en Selectie blijft op het terrein. Dit betekent dat vanaf medio 2018 vrijwel het gehele terrein, ongeveer 13 hectare, een nieuwe toekomst tegemoet gaat. Hoe Marineterrein Amsterdam er precies uit komt te zien, is nu nog niet bekend. Wel geeft de principenota in hoofdlijnen aan wat voor functie en inrichting het in de loop der jaren krijgt.
Voorstel is om de nadruk te leggen op een internationaal toonaangevend binnenstedelijke werk- en kennisomgeving. Vanwege de unieke locatie en de grootst mogelijke toegevoegde waarde die het Marineterrein moet hebben voor de (binnen)stad, de regio en Nederland, wordt dit de plek waar topinstellingen en internationaal georiënteerde bedrijven niet alleen innovaties bedenken, maar ook testen en toepassen. De keuze voor innovatie komt voort uit de toenemende betekenis van kennis en creativiteit voor de nationale economie en de werkgelegenheid en ook de vaststelling dat innovatie goed gedijt in een binnenstedelijke omgeving. Het Marineterrein zal het economisch ecosysteem in de stad, de regio en Nederland versterken.

Ontmoeting en interactie
Zo’n omgeving moet veel meer in huis hebben dan alleen adequate bedrijfsgebouwen. Innovatie floreert bij interactie: ontmoetingen van mensen, uitwisseling van kennis en het produceren en toepassen van wat er bedacht wordt. Een aantrekkelijke openbare ruimte, culturele en sociaal-maatschappelijke voorzieningen en diverse faciliteiten om binnen en buiten te kunnen sporten en bewegen, dragen bij aan ontmoeting en interactie. Ook woningbouw hoort in zo’n omgeving. Bewoners brengen permanente levendigheid.

Inrichting
Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat het Marineterrein Amsterdam voor de helft onbebouwd blijft en voor de andere helft bebouwd wordt. Als openbare ruimte wordt gedacht aan openbare kades aan het Oosterdok, een intiem plein aan de binnenhaven, kleinere openbare ruimtes elders op het terrein en de groene Voorwerf. De bebouwing is in belangrijke mate bestemd voor het bedrijfsleven, onderwijs en de wetenschap, maar om te zorgen voor een gemengd binnenstedelijk gebied zullen er ook sportfaciliteiten, culturele voorzieningen, maatschappelijke voorzieningen, plekken voor ontmoeting en woningen komen.

Langzaam verkeer
Er is gekozen voor langzaam verkeer op het terrein (fietsers en voetgangers) en geen auto’s. Een extra fiets- en voetgangersbrug naar NEMO zal de sfeer en de verbinding met de binnenstad versterken. Waardevolle en beeldbepalende bebouwing blijft behouden. Marineterrein Amsterdam wordt goed toegankelijk en wordt met verbindingen voor fietser en voetganger een onderdeel van de binnenstad. Door het bijzondere profiel zal het gericht zijn op kennis, inhoud en ontmoeting.

Het nieuwe Marineterrein moet van onze samenleving de kennis, techniek, vaardigheden en idealen verdedigen

- Herman Wagter

overzicht

Opgave
Bouwmanagement
Functie
Wonen | Werken | Recreatie
Status
Uitvoering
Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Project architect
Richard Gouverneur
Project team
Bureau Marineterrein Amsterdam
Start
2017